امروز یکی از رسانه‌ها در خبری اختصاصی عنوان کرد که در بازی استقلال مقابل سپاهان هواداران خانم می‌توانند به ورزشگاه بروند.

امروز یکی از رسانه‌ها در خبری اختصاصی عنوان کرد که در بازی استقلال مقابل سپاهان هواداران خانم می‌توانند به ورزشگاه بروند.