لیانا حدود 700 یورو (760 دلار) برای یک ساعت و 2300 یورو (2500 دلار) برای کل شب به اضافه هزینه های سفر دریافت می کند.

لیانا حدود 700 یورو (760 دلار) برای یک ساعت و 2300 یورو (2500 دلار) برای کل شب به اضافه هزینه های سفر دریافت می کند.