سید عباس صالحی عصر روز گذشته دوشنبه با حضور در خانه زنده‌یاد خسرو سینایی یاد و خاطره او را گرامی داشت.

سید عباس صالحی عصر روز گذشته دوشنبه با حضور در خانه زنده‌یاد خسرو سینایی یاد و خاطره او را گرامی داشت.