موته‌‌گی وزیر خارجه ژاپن لحظاتی پیش برای ملاقات با مقامات کشورمان، وارد تهران شد.

موته‌‌گی وزیر خارجه ژاپن لحظاتی پیش برای ملاقات با مقامات کشورمان، وارد تهران شد.