منابع خبری روز سه شنبه گزارش دادند، هیأت اماراتی تحت تدابیر شدید امنیتی پلیس رژیم صهیونیستی از مسجدالاقصی بازدید کرده است.

منابع خبری روز سه شنبه گزارش دادند، هیأت اماراتی تحت تدابیر شدید امنیتی پلیس رژیم صهیونیستی از مسجدالاقصی بازدید کرده است.