حضور هنرمندان در منزل مرحوم محمد علی کشاورز / گزارش تصویری
حضور هنرمندان در منزل مرحوم محمد علی کشاورز / گزارش تصویری

در پی درگذشت محمد علی کشاورز هنرمند پیشکسوت سینما و نئاتر، گروهی از هنرمندان و بازیگران سینما برای همدردی با خانواده مرحوم در منزل وی حضور پیدا کردند.

منبع: میزان، تسنیم، مهر

در پی درگذشت محمد علی کشاورز هنرمند پیشکسوت سینما و نئاتر، گروهی از هنرمندان و بازیگران سینما برای همدردی با خانواده مرحوم در منزل وی حضور پیدا کردند.

حضور علی نصیریان در منزل مرحوم محمدعلی کشاورز
حضور جمعی از هنرمندان در منزل مرحوم محمدعلی کشاورز
حضور جمعی از هنرمندان در منزل مرحوم محمدعلی کشاورز
۳۴۷۶۶۵۵
حضور جمعی از هنرمندان در منزل مرحوم محمدعلی کشاورز
علی نصیریان در منزل مرحوم محمدعلی کشاورز
حضور جمعی از هنرمندان در منزل مرحوم محمدعلی کشاورز
حضور جمعی از هنرمندان در منزل مرحوم محمدعلی کشاورز
حضور علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد فارابی در منزل مرحوم محمدعلی کشاورز

منبع: میزان، تسنیم، مهر