حضور ملی پوش ملاردی در تیم ملی موی تای اعزامی به روسیه
حضور ملی پوش ملاردی در تیم ملی موی تای اعزامی به روسیه

گروه ورزش شهریاریها : علی زرین فر، موی تای کار ملاردی، جواز حضور در مسابقات جهانی روسیه را کسب کرد. وی پس از کسب موفقیت در مسابقات انتخابی تیم ملی موی تای بزرگسالان، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان که در کشور روسیه برگزار می گردد، را کسب نمود.

zarin far-malard-bگروه ورزش شهریاریها : علی زرین فر، موی تای کار ملاردی، جواز حضور در مسابقات جهانی روسیه را کسب کرد.

وی پس از کسب موفقیت در مسابقات انتخابی تیم ملی موی تای بزرگسالان، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان که در کشور روسیه برگزار می گردد، را کسب نمود.