علی فروغی هم اکنون مدیر شبکه سه سیماست.

علی فروغی هم اکنون مدیر شبکه سه سیماست.