علی شمخانی سحرگاه پنج شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۰، مصادف با سالروز شهادت شمس الشموس حضرت علی بن موسی الرضا (ع) بر مزار فرمانده دلاور قرارگاه نصرت سردار سرلشکر شهید علی هاشمی حاضر شد….

علی شمخانی سحرگاه پنج شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۰، مصادف با سالروز شهادت شمس الشموس حضرت علی بن موسی الرضا (ع) بر مزار فرمانده دلاور قرارگاه نصرت سردار سرلشکر شهید علی هاشمی حاضر شد.