ایلنا: سفیر ایران در سوریه برای عرض تسلیت درگذشت رئیس امارات در سفارت این کشور در دمشق حضور یافت.

ایلنا: سفیر ایران در سوریه برای عرض تسلیت درگذشت رئیس امارات در سفارت این کشور در دمشق حضور یافت.