وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در پی حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در پی حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد.