جشنواره موسیقی فجر از ۲۸ بهمن تا ۳۰ بهمن در مازندران برگزار می‌شود.

جشنواره موسیقی فجر از ۲۸ بهمن تا ۳۰ بهمن در مازندران برگزار می‌شود.