بررسی صلاحیت حسین مدرس خیابانی برای تصدی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» جهت اخذ رأی اعتماد در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

بررسی صلاحیت حسین مدرس خیابانی برای تصدی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» جهت اخذ رأی اعتماد در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.