رئیس‌جمهور با حضور در نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جریان تازه‌ترین دستاوردهای متخصصان و فعالان صنایع نفت و گاز قرار گرفت.

رئیس‌جمهور با حضور در نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جریان تازه‌ترین دستاوردهای متخصصان و فعالان صنایع نفت و گاز قرار گرفت.