در این نمایشگاه کالاهایی عرضه می‌شود که به نحوی با صنعت ساختمان ارتباط دارد.

در این نمایشگاه کالاهایی عرضه می‌شود که به نحوی با صنعت ساختمان ارتباط دارد.