دروازه‌بان ملی‌پوش تیم فوتبال آلومینیوم اراک گفت: در دو، سه سال اخیر خیلی زحمت کشیدم و انگیزه زیادی برای حضور در تیم ملی داشتم.

دروازه‌بان ملی‌پوش تیم فوتبال آلومینیوم اراک گفت: در دو، سه سال اخیر خیلی زحمت کشیدم و انگیزه زیادی برای حضور در تیم ملی داشتم.