حسین گروسی:مصوبات دولت در استان اجرایی نشد
حسین گروسی:مصوبات دولت در استان اجرایی نشد

شهریاریها : نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت: تحقیق و تفحص از استانداری تهران به علل متعدد از جمله جذب نیرو بر خلاف قانون خدمات کشوری و عدم اجرای مصوبات مهم دولت در شهرستانهای استان تهران صورت می گیرد.  به دنبال تصویب طرح تحقیق و تفحص از چهار استانداری تهران، […]

گروسیشهریاریها : نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت: تحقیق و تفحص از استانداری تهران به علل متعدد از جمله جذب نیرو بر خلاف قانون خدمات کشوری و عدم اجرای مصوبات مهم دولت در شهرستانهای استان تهران صورت می گیرد.

 به دنبال تصویب طرح تحقیق و تفحص از چهار استانداری تهران، مازندران، فارس و آذربایجان غربی در صحن علنی مجلس، حسین گروسی به عنوان یکی از متقاضیان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح تحقیق و تفحص از استانداریهای تهران، مازندران، آذربایجان غربی، فارس و لرستان از 6 ماه پیش توسط برخی نمایندگان در مجلس مطرح شد که با پیگیریهای صورت گرفته، سرانجام در صحن علنی مجلس، تحقیق از چهار استانداری تصویب و تفحص از استانداری لرستان رد شد.

این مسئول عنوان کرد: این طرح در چندین محور از جمله بررسی اجرایی نشدن مصوبات دولت، جذب نیروی انسانی، عدم رعایت قانون خدمات کشوری و برنامه پنجم و برخی دیگر از مسائلی که باید مورد بررسی قرار گیرد، مطرح شد.

مجلس بدنبال اجرای نقش نظارتی خود است

وی ادامه داد: بنابر اصل 76 قانون اساسی و ماده 214 آیین نامه داخلی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور از جمله عملکرد استانداریها را دارد و در واقع طبق نقش نظارتی مجلس، به دنبال راهکارهایی برای افزایش نظارت بر عملکرد این دستگاه ها هستیم.

نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مشکل استانداری تهران برای تحقیق چه بوده است؟ گفت: همانطور که در صحن مجلس قرائت شد، محوریت این طرح بررسی عملکرد استانداریها در زمینه اجرای مصوبات دولت، جذب نیرو، عدم رعایت قانون خدمات کشوری و… است که این موارد در چهار استانداری مذکور به طور مشترک بررسی خواهد شد.

استانداری تهران در جذب نیرو قانون خدمات کشوری را رعایت نکرده است

گروسی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا استانداری تهران در جذب نیرو و استخدام مشکلی داشته است؟ بیان کرد: بله، داشته است، بنابر قانون خدمات کشوری نیروهایی که جذب می شوند باید بر اساس ارتقای شغلی در سازمان مربوطه باشند اما گزارشهایی خلاف این موضوع وجود دارد.

این مسئول افزود: در بحث جذب نیروی انسانی علیرغم وجود بخشنامه مبنی بر ممنوعیت جذب، به جای رعایت قانون خدمات کشوری، جذبهایی صورت گرفته است و متاسفانه شاهد هستیم قوانین رعایت نشده است.

قدرت برخی استانداران از وزرا بیشتر است

وی متذکر شد: علاوه بر آن اجرایی نشدن مصوبات مهم دولت در شهرستانهای استان تهران به ویژه شهریار، قدس و ملارد یکی دیگر از مواردی است که طی طرح تحقیق و تفحص از استانداری تهران، بررسی خواهد شد.

نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی افزود: با تفویض اختیاری که از سوی رئیس جمهور به استانداران صورت گرفته است، در حال حاضر قدرت استانداران از وزرا نیز بیشتر است، بنابراین منطقی است که کارها را پیگیری کنند اما اینگونه نشده و خیلی از مصوبات مهم روی زمین مانده است.

بیمارستان شهریار با سه مصوبه هنوز اجرایی نشده است

گروسی اظهار داشت: زمانی که نمایندگان مجلس اموری را پیگیری می کنند و به سرانجام می رسد، می گویند دولت این کار را انجام داده است، حال که دولت کارها را انجام می دهد چرا پیگیری نمی کنند؟ اگر نمی توانند، ما خودمان پیگیری کنیم!

این مسئول یادآور شد: بیمارستان شهریار با سه مصوبه از سوی دولت، پل ورودی قدس و ملارد و شبکه فاضلاب در این سه شهرستان که در حال حاضر مردم آب سالم در اختیار ندارند و…. از جمله مصوبات مهم دولت در حوزه انتخابیه است که هنوز اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: اتصال مترو تهران به شهریار، قدس، ملارد و اندیشه یکی دیگر از مصوبات دولت است که علیرغم رفع گره ها و مشکلات موجود در مسیر احداث این پروژه، هنوز اجرایی نشده است.

بحثهای مدیریتی در عدم اجرای مصوبات دولت در استان تهران دخیل است

نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی به وجود ترافیک سنگین در مبادی ورودی و خروجی شهریار اشاره کرد و گفت: احداث بزرگراه تهران – شهریار از مصوبات دور دوم سفرهای هیات دولت در سال 87 بود که این پروژه نیز تاکنون اجرایی نشده است.

گروسی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا اجرایی نشدن مصوبات دولت در استان تهران به دلیل عدم اختصاص بودجه است، عنوان کرد: بودجه یک طرف قضیه است و در طرف دیگر، بحثهای مدیریتی مطرح است که باید به نوبه خود پیگیری و بررسی شود.

گفتگو: مهدیه رضایی