حسین گروسی:حمایت از تولیدات ایرانی مهم‌ترین راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی است
حسین گروسی:حمایت از تولیدات ایرانی مهم‌ترین راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی است

شهریاریها :حسین گروسی در همایش توسعه و فرصت‌های سرمایه‌گذ‌اری شهرستان ملارد اظهار داشت:حمایت از تولیدات ایرانی مهم‌ترین راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی است. حسین گروسی نماینده مردم شریف شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد طی سخنانی در این مراسم عنوان کرد: با توجه به تحریم‌ها از سوی دشمنان باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که اهداف دشمنان […]

گروسیشهریاریها :حسین گروسی در همایش توسعه و فرصت‌های سرمایه‌گذ‌اری شهرستان ملارد اظهار داشت:حمایت از تولیدات ایرانی مهم‌ترین راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی است.

حسین گروسی نماینده مردم شریف شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد طی سخنانی در این مراسم عنوان کرد: با توجه به تحریم‌ها از سوی دشمنان باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که اهداف دشمنان که همان ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور است، ناکام بماند.

وی ادامه داد: سه عامل منابع طبیعی، سرمایه و منابع انسانی در توسعه هر کشوری نقش بسزایی دارد لذا با توجه به اینکه کشور دارای این سه مهم است، می‌توانیم به مسیر پیشرفت و توسعه در کشور شتاب بیشتری بدهیم.