ایلنا: سرمربی تیم فوتبال مس کرمان هدفگذاری اش در لیگ برتر را کسب بهترین نتیجه از هر مسابقه دانست.

ایلنا: سرمربی تیم فوتبال مس کرمان هدفگذاری اش در لیگ برتر را کسب بهترین نتیجه از هر مسابقه دانست.