وزیر امور خارجه کشورمان به منظور گفتگو و تبادل نظر با مقامات عالی سوریه وارد دمشق پایتخت این کشور شد.

وزیر امور خارجه کشورمان به منظور گفتگو و تبادل نظر با مقامات عالی سوریه وارد دمشق پایتخت این کشور شد.