احمد عثمانوف کشتی گیر برتر روسیه اعلام کرد برای بازی‌های المپیک پاریس در وزن ۸۶ کیلوگرم رقابت خواهد کرد.

احمد عثمانوف کشتی گیر برتر روسیه اعلام کرد برای بازی‌های المپیک پاریس در وزن ۸۶ کیلوگرم رقابت خواهد کرد.