«حسن نوروزی» نماینده شهرستان های رباط کریم و بهارستان شد
«حسن نوروزی» نماینده شهرستان های رباط کریم و بهارستان شد
با اعلام رسمی نتایج شمارش آرا در حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان، «حسن نوروزی» به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه راهی بهارستان شد.

به گزارش شهریاریها ، سید مهدی ساداتی شامگاه شنبه اعلام کرد: در اجرای ماده ۲۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۲ آئین نامه اجرایی آن به اطلاع همه اهالی حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان می‌رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه در حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان برگزار شد جمع آرای مأخوذه در این حوزه انتخابیه ۱۵۹ هزار و ۹۰۳ بود که اشخاص زیر به ترتیب:

۱- حسن نوروزی نام پدر اسماعیل دارای ۳۹۴۲۹ رأی

۲- محمدمهدی سلیمی نام پدر سلیم دارای ۱۳۳۷۱ رأی

۳- احد خیری نام پدر رحیم دارای ۱۳۰۸۹ رأی

۴- سیدضیا چراغی نام پدر سیدجمال دارای ۱۰۶۶۶ رأی

۵- عباس خیری نژاد داشبلاغ نام پدر فریدون دارای ۶۷۰۴ رأی

۶- مراد رضایی نام پدر محمدرضا دارای ۴۱۴۶ رأی

۷- اصغر ربانی نام پدر علی دارای ۳۹۵۹ رأی

۸- مریم زارع نام پدر اسمعیل دارای ۳۷۵۲ رأی

۹- علی ارسلانی نام پدر فیضعلی دارای ۳۲۵۲ رأی

۱۰- سیف اله واحدی نام پدر مجید دارای ۳۰۷۸ رأی

۱۱- محمد سراج نام پدر احمدعلی دارای ۲۹۰۴ رأی

۱۲- جواد پاشاپور نام پدر برزو دارای ۲۸۰۶ رأی

۱۳- حمزه احمدوند نام پدر محمدقربان دارای ۲۶۶۴ رأی

۱۴- بهزاد شهبازی نام پدر محمدآقا دارای ۲۲۹۸ رأی

۱۵- سیدابوالقاسم موسوی نژاددریاکناری نام پدر سید عبداله دارای ۲۲۷۱ رأی

۱۶- محمود اسدی نام پدر صدقعلی دارای ۲۲۱۱ رأی

۱۷- علی کرم لرستانی نام پدر علی راست دارای ۱۸۸۲ رأی

۱۸- خانم الهام نوشادی نام پدر حمید دارای ۱۸۲۱ رأی

۱۹- مهدی کریمی نام پدر جواد دارای ۱۵۱۱ رأی

۲۰- سجاد جلالی نام پدر یارحسین دارای ۱۱۵۹ رأی

۲۱- سید مهدی موسوی زره شوران نام پدر سیدانعام اله دارای ۱۱۱۷ رأی

۲۲- مجتبی جعفری نام پدر رضا دارای ۸۶۵ رأی

۲۳- امن اله طایران نام پدر غضنفر دارای ۶۵۵ رأی

۲۴- هادی ربوی نام پدر نعمت دارای ۵۸۲ رأی

۲۵- محمدباقر ابوالحسنی جبلی نام پدر حسنعلی دارای ۵۷۲ رأی

۲۶- مجید سهرابی نام پدر مظفر دارای ۵۵۳ رأی

۲۷- بهزاد زنجانی نژادفرد نام پدر حسین دارای ۵۰۹ رأی

۲۸- محمدعلی میرزارضائی نام پدر صفر دارای ۴۶۳ رأی

۲۹- ابراهیم روشنی نام پدر حسین دارای ۴۴۱ رأی

۳۰- علیرضا عبدی نام پدر علی دارای ۳۴۶ رأی

۳۱- محمود صادقی نام پدر احمد دارای ۳۰۶ رأی

۳۲- مجید جعفری افتخار نام پدر کمندعلی دارای ۲۲۳ رأی

۳۳- حمیدرضا عباسیان نام پدر محمد حسن دارای ۱۹۹ رأی

۳۴- محسن مولازاده نام پدر علیرضا دارای ۱۵۸ رأی

۳۵- مجتبی عسکرزاده نام پدر عباس دارای ۹۵ رأی

می‌باشد و اینک در اجرای ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۲ روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان بهارستان برای قبول شکایت آماده می‌باشد، در ضمن به استناد تبصره‌های ۱ ،۲ و ۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می‌توانند ظرف ۷ روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارد و شکایتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی و شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد، همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.