مسئول امنیتی گردان‌های حزب‌الله عراق در پیامی در فضای مجازی نوشت: آمریکایی‌ها باید بدانند تصمیم اخراج آن‌ها بی‌بازگشت است.

مسئول امنیتی گردان‌های حزب‌الله عراق در پیامی در فضای مجازی نوشت: آمریکایی‌ها باید بدانند تصمیم اخراج آن‌ها بی‌بازگشت است.