حریرچی از وزیر بهداشت حکم گرفت
حریرچی از وزیر بهداشت حکم گرفت
ایرج حریرچی به عنوان نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا منصوب شد.

به گزارش شهریاریها ، سعید نمکی وزیر بهداشت، در حکمی ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت را به عنوان نماینده ویژه خود و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا منصوب کرد.

در حکم وزیر بهداشت، آمده است: ضمن شکرگزاری از بهبودی کامل جنابعالی از بیماری اخیر، به جنابعالی مأموریت داده می‌شود به عنوان نماینده ویژه اینجانب به مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها عزیمت و همچنین بر اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا نظارت نمائید و با اعلام نقاط ضعف و قوت برنامه کشوری و انعکاس آن به معاونین و مدیران ستادی در رسیدگی به امور تسریع فرمائید.

ارسال گزارش مستمر به اینجانب مورد انتظار است.