حرکات نمایشی حب درویش با سالگادو
حرکات نمایشی حب درویش با سالگادو

شهریاریها : رکورددار روپایی جهان با بازیکن پیشین تیم فوتبال رئال مادرید حرکات نمایشی انجام داد. مهدی حب درویش که رکورددار زدن روپایی در جهان است روز گذشته در سالن اسپورت سیتی شهر دبی با میشل سالگادو مدافع پیشین تیم فوتبال رئال مادرید به انجام حرکات نمایشی پرداخت. این حرکت حب درویش با بازیکن مطرح […]

726608شهریاریها : رکورددار روپایی جهان با بازیکن پیشین تیم فوتبال رئال مادرید حرکات نمایشی انجام داد.

مهدی حب درویش که رکورددار زدن روپایی در جهان است روز گذشته در سالن اسپورت سیتی شهر دبی با میشل سالگادو مدافع پیشین تیم فوتبال رئال مادرید به انجام حرکات نمایشی پرداخت.

این حرکت حب درویش با بازیکن مطرح فوتبال جهان مورد توجه شبکه های مختلف عربی قرار گرفت.