یک پلیس راهنمایی و رانندگی در پایتخت فیلیپین با پوشیدن لباس بابانوئل جریان ترافیک را هدایت می‌کند.

یک پلیس راهنمایی و رانندگی در پایتخت فیلیپین با پوشیدن لباس بابانوئل جریان ترافیک را هدایت می‌کند.