«پل وارفیلد تیبت جونیر»، خلبان هواپیمای B-۲۹ در جنگ‌جهانی دوم نخستین بمب اتمی را بر شهر هیروشیمای ژاپن فروانداخت.

«پل وارفیلد تیبت جونیر»، خلبان هواپیمای B-۲۹ در جنگ‌جهانی دوم نخستین بمب اتمی را بر شهر هیروشیمای ژاپن فروانداخت.