اقتصادنیوز: کارگردان نمایش «شب شک» اعلام کرد که به او گفته شده تنها با حذف نام نوید محمدزاده است که این نمایش مجوز اجرا می‌گیرد.

اقتصادنیوز: کارگردان نمایش «شب شک» اعلام کرد که به او گفته شده تنها با حذف نام نوید محمدزاده است که این نمایش مجوز اجرا می‌گیرد.