تصویر مهناز افشار از پوستر تبلیغاتی اکران آنلاین فیلم گیلدا حذف شد.

تصویر مهناز افشار از پوستر تبلیغاتی اکران آنلاین فیلم گیلدا حذف شد.