آمارهای منتشر شده توسط وزارت صمت تا پایان مرداد ماه سال جاری نشان می دهد تولید سواری های دوگانه سوز به نسبت مدت مشابه سال گذشته افت بیش از 4 درصدی را تجربه کرده است….

آمارهای منتشر شده توسط وزارت صمت تا پایان مرداد ماه سال جاری نشان می دهد تولید سواری های دوگانه سوز به نسبت مدت مشابه سال گذشته افت بیش از 4 درصدی را تجربه کرده است.