تعداد ۱۸ نفر از نظامیان آمریکایی در جریان انفجار ناو هواپیمابر یواس‌اس بونهوم ریچارد زخمی شدند.

تعداد ۱۸ نفر از نظامیان آمریکایی در جریان انفجار ناو هواپیمابر یواس‌اس بونهوم ریچارد زخمی شدند.