تهران- ایرنا- رییس اتاق مشترک ایران و عمان گفت: حجم مبادلات تجاری بین ایران و عمان پارسال به سطح یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار رسید، در حالی که سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۲۲۱ میلیون دلار بود….

تهران- ایرنا- رییس اتاق مشترک ایران و عمان گفت: حجم مبادلات تجاری بین ایران و عمان پارسال به سطح یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار رسید، در حالی که سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۲۲۱ میلیون دلار بود.