رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: خداوند به خون شهدای ۱۵ خرداد آنچنان برکتی داد که پس از ۵۷ سال فریاد و شعارهای آنان حتی از زبان مردم کشور‌های غربی هم به گوش می‌رسد….

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: خداوند به خون شهدای ۱۵ خرداد آنچنان برکتی داد که پس از ۵۷ سال فریاد و شعارهای آنان حتی از زبان مردم کشور‌های غربی هم به گوش می‌رسد.