حجت الاسلام علی اکبر ایمانی به عنوان امام جمعه بخش لواسانات منصوب شد.

حجت الاسلام علی اکبر ایمانی به عنوان امام جمعه بخش لواسانات منصوب شد.