ناحیه شهریار قدیم عبارت است از: شهرستان شهریار، شهرستان رباط کریم، شهرستان ملارد، شهرستان قدس و برخی از روستاهای پیرامون کرج همچون مردآباد و . . . که اکنون در شهرستان کرج قرار گرفته است.  یکی از حاکمان ناحیه شهریار قدیم در اواسط سده دهم قمری منشی بوداق قزوینی نام داشت. وی در سال ۹۱۶ […]

ناحیه شهریار قدیم عبارت است از: شهرستان شهریار، شهرستان رباط کریم، شهرستان ملارد، شهرستان قدس و برخی از روستاهای پیرامون کرج همچون مردآباد و . . . که اکنون در شهرستان کرج قرار گرفته است.

 یکی از حاکمان ناحیه شهریار قدیم در اواسط سده دهم قمری منشی بوداق قزوینی نام داشت.

وی در سال ۹۱۶ قمری ولادت و در فاصله سال های ٩٣٠ تا ٩۴٠ قمری یعنی در عهد شاه تهماسب اول صفوی به عنوان محرر به امور دیوانی راه یافت.

و ی بعدها از جمله ملازمان بهرام میرزا پسر شاه اسماعیل اول صفوی گردید.

 منشی بوداق به مدت سه سال و آن نیز در فاصله سال های ٩۴٠ تا ٩۵٠ قمری از طرف بهرام میرزا پسر شاه اسماعیل اول صفوی به حکومت شهریار منصوب گردید.

 منشی بوداق نویسنده کتاب چهار جلدی «جواهرالاخبار» است که کتابی فارسی در تاریخ عمومی است.

مطالب این کتاب از آفرینش عالم و آدم آغاز و تا دوران شاه اسماعیل دوم صفوی که حکومتش از سال ۹۸۴ تا ۹۸۵ دوام داشت، امتداد می یابد.

وی این کتاب را در سال ٩٨۴ به شاه اسماعیل دوم صفوی اهدا نموده است.

با تشکر ویژه از نویسنده : معین الدین محرابی