تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز پنجشنبه را زیر بارش شدید باران در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کرد.

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز پنجشنبه را زیر بارش شدید باران در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کرد.