آتش بس موقت در درگیری‌های اسرائیل و حماس همچنان ادامه دارد. در همین حال شهروندان فلسطینی ساکن غزه برای تامین نیاز‌های اولیه خود به بازار مرکزی نصیرات هجوم آوردند….

آتش بس موقت در درگیری‌های اسرائیل و حماس همچنان ادامه دارد. در همین حال شهروندان فلسطینی ساکن غزه برای تامین نیاز‌های اولیه خود به بازار مرکزی نصیرات هجوم آوردند.