حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در جمع خیرین مدرسه ساز شهریار

شهریاریها  به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شهریار ، هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز این شهرستان با حضور اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز ، مسئولان اداره کل ومسئولان شهرستان از جمله دکترحافظی ، رئیس جامعه خیرین مدرسه سازو زمانی مدیر کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران درمحل اردوگاه شهید منتظری برگزار […]

6874شهریاریها  به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شهریار ، هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز این شهرستان با حضور اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز ، مسئولان اداره کل ومسئولان شهرستان از جمله دکترحافظی ، رئیس جامعه خیرین مدرسه سازو زمانی مدیر کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران درمحل اردوگاه شهید منتظری برگزار گردید.

دکتر حافظی رئیس جامعه خیرین کشور ضمن تقدیر و تشکر از حضور تمامی میهمانان بویژه اعضای خیرین مدرسه ساز شهرستان شهریار گفت :

برای انسان هیچ چیزی شیرنتر و ماندگار تر از کار خیر نیست و در بین کارهای خیر نیز مدرسه سازی وایجاد فضاهای مناسب آموزشی وپرورشی برای بچه های ایران اسلامی از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار است .

دکتر حافظی با اشاره به اینکه مردم ایران ،خیر ونیک اندیش هستند و انجام کارخیر در ذات ایرانیان وجود دارد اظهار داشت :

امروز که به دلا یل مشکلا ت اقتصادی امکان ساخت ساز و تجهیز مدارس از طرف وزارت آموزش وپرورش کم شده است .

مشارکت مردم وخیرین مدرسه ساز در این امر خیر بیشترنمایان می شود .

ایشان از خیرین گرانقدر خواست کمر همت را ببندند تا با ساختن فضا های بیشترو بهتر به توسعه علم و دانش و فن آوری توسط نوجوانان وجوانان ایرانی سرعت بیشتری بخشند