حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در جمع خیرین مدرسه ساز شهریار
حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در جمع خیرین مدرسه ساز شهریار

شهریاریها  به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شهریار ، هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز این شهرستان با حضور اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز ، مسئولان اداره کل ومسئولان شهرستان از جمله دکترحافظی ، رئیس جامعه خیرین مدرسه سازو زمانی مدیر کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران درمحل اردوگاه شهید منتظری برگزار […]

6874شهریاریها  به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شهریار ، هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز این شهرستان با حضور اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز ، مسئولان اداره کل ومسئولان شهرستان از جمله دکترحافظی ، رئیس جامعه خیرین مدرسه سازو زمانی مدیر کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران درمحل اردوگاه شهید منتظری برگزار گردید.

دکتر حافظی رئیس جامعه خیرین کشور ضمن تقدیر و تشکر از حضور تمامی میهمانان بویژه اعضای خیرین مدرسه ساز شهرستان شهریار گفت :

برای انسان هیچ چیزی شیرنتر و ماندگار تر از کار خیر نیست و در بین کارهای خیر نیز مدرسه سازی وایجاد فضاهای مناسب آموزشی وپرورشی برای بچه های ایران اسلامی از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار است .

دکتر حافظی با اشاره به اینکه مردم ایران ،خیر ونیک اندیش هستند و انجام کارخیر در ذات ایرانیان وجود دارد اظهار داشت :

امروز که به دلا یل مشکلا ت اقتصادی امکان ساخت ساز و تجهیز مدارس از طرف وزارت آموزش وپرورش کم شده است .

مشارکت مردم وخیرین مدرسه ساز در این امر خیر بیشترنمایان می شود .

ایشان از خیرین گرانقدر خواست کمر همت را ببندند تا با ساختن فضا های بیشترو بهتر به توسعه علم و دانش و فن آوری توسط نوجوانان وجوانان ایرانی سرعت بیشتری بخشند