شایعه دعوت «همرفیق» از مهمان نیم‌میلیارد تومانی، حرف‌وحدیث درباره سریال نوروزی سیروس مقدم و گرم شدن مجدد تنوری برنامه‌های مناظره‌محور در رادیو و تلویزیون از مهمترین رویدادهای این هفته بود….

شایعه دعوت «همرفیق» از مهمان نیم‌میلیارد تومانی، حرف‌وحدیث درباره سریال نوروزی سیروس مقدم و گرم شدن مجدد تنوری برنامه‌های مناظره‌محور در رادیو و تلویزیون از مهمترین رویدادهای این هفته بود.