چند روز قبل حسن یزدانی در جریان تمرینات تیم ملی کشتی آزاد دچار پارگی شدید لب شد.

چند روز قبل حسن یزدانی در جریان تمرینات تیم ملی کشتی آزاد دچار پارگی شدید لب شد.