در رقابت‌های لیگ یونان، آ.اک مقابل حریف خود به برتری رسید و قهرمان شد.

در رقابت‌های لیگ یونان، آ.اک مقابل حریف خود به برتری رسید و قهرمان شد.