به دنبال تعطیلی تالارهای پذیرایی به واسطه مدیریت شیوع ویروس کرونا، به نظر می‌رسد کوچ این مراسم و اجتماعات به منازل و برگزاری جشن‌های خانگی به خصوص مراسم عروسی، فضایی خطرناک برای گسترش هر چه بیشتر این ویروس رقم زده است….

به دنبال تعطیلی تالارهای پذیرایی به واسطه مدیریت شیوع ویروس کرونا، به نظر می‌رسد کوچ این مراسم و اجتماعات به منازل و برگزاری جشن‌های خانگی به خصوص مراسم عروسی، فضایی خطرناک برای گسترش هر چه بیشتر این ویروس رقم زده است.