بازار ارز روز گذشته شاهد افت قیمت دلار بود. قیمت این اسکناس آمریکایی در محدوده ۳۰ هزار و ۶۵۰ تومان قرار گرفت.

بازار ارز روز گذشته شاهد افت قیمت دلار بود. قیمت این اسکناس آمریکایی در محدوده ۳۰ هزار و ۶۵۰ تومان قرار گرفت.