حوادث رکنا: معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخت از وقوع تصادف فوتی در خط ویژه و جان باختن راکب موتورسوار خبر داد.

حوادث رکنا: معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخت از وقوع تصادف فوتی در خط ویژه و جان باختن راکب موتورسوار خبر داد.