تا آن‌جا که در خاطرم است، هرسال به مناسبت میلاد گهربار حضرت علی اکبر(ع) و گرامی‌داشت روز جوان، گرد هم جمع می‌شدیم و این مناسبت را بهم شادباش می‌گفتیم. مدیران دستگاه‌های اجرایی به ابراز گزارش عملکرد در حوزه جوانان می‌پرداختند و در انتها نیز از تنی چند …

تا آن‌جا که در خاطرم است، هرسال به مناسبت میلاد گهربار حضرت علی اکبر(ع) و گرامی‌داشت روز جوان، گرد هم جمع می‌شدیم و این مناسبت را بهم شادباش می‌گفتیم. مدیران دستگاه‌های اجرایی به ابراز گزارش عملکرد در حوزه جوانان می‌پرداختند و در انتها نیز از تنی چند از جوانان تقدیر می‌شد.