معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم از، تجلیل جوانان برتر استان قم خبر داد.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم از، تجلیل جوانان برتر استان قم خبر داد.