سرمربی فولاد خوزستان ضمن انتقاد از کمیته انضباظی و فدراسیون فوتبال، از طلب قدیمی خودش از تیم ملی حرف زد.

سرمربی فولاد خوزستان ضمن انتقاد از کمیته انضباظی و فدراسیون فوتبال، از طلب قدیمی خودش از تیم ملی حرف زد.