نکونام از سوی باشگاه فولاد به عنوان جانشین ویسی معرفی شد.

نکونام از سوی باشگاه فولاد به عنوان جانشین ویسی معرفی شد.