پیام درفشان – وکیل سحر تبر – در ارتباط با مصاحبه‌ی منتشر شده درباره‌ی وضعیت پرونده‌ی او جوابیه‌ای را به انصاف نیوز ارسال کرد که در پی می‌آید: ابلاغیه باید توسط دادگاه ارسال شود تا وکیل در جلسه یا هر موردی حضور پیدا کند اما ابلاغیه‌ای برای ب…

پیام درفشان – وکیل سحر تبر – در ارتباط با مصاحبه‌ی منتشر شده درباره‌ی وضعیت پرونده‌ی او جوابیه‌ای را به انصاف نیوز ارسال کرد که در پی می‌آید: ابلاغیه باید توسط دادگاه ارسال شود تا وکیل در جلسه یا هر موردی حضور پیدا کند اما ابلاغیه‌ای برای بنده و آقای…