اقتصادنیوز: آمارهای تولید محصولات منتخب معدنی و صنایع معدنی در پنح ماه منتهی به مرداد سال جاری حکایت از آن دارد که از میان 11 محصول منتخب معدنی 7 محصول رشد تولید داشته اند و 4 محصول نیز افت تولید را تجربه کرده اند….

اقتصادنیوز: آمارهای تولید محصولات منتخب معدنی و صنایع معدنی در پنح ماه منتهی به مرداد سال جاری حکایت از آن دارد که از میان 11 محصول منتخب معدنی 7 محصول رشد تولید داشته اند و 4 محصول نیز افت تولید را تجربه کرده اند.